information ang. hyra, köpa båtplats. Köpa bomnyckel !


2020 ska detta anmälas senast 15/4.

Anmälan görs till Marcus Börjesson via mail, sms eller telefon 0704 08 86 22 .

mail: mackanborjesson@gmail.com


Platserna hyrs ut i den turordning som dem anmäls så länge som det finns hyresgäster i kön.

- ett krav är att man är anmäld i kölistan och betalt köavgift á 150 kr för innehavande år. Betalning kan göras via föreningens Swish-nummer.

Önskemål om att köpa båtplats utföres på samma sätt enligt turordningslistan.


Bomnyckel säljs för en kostnad av 1000 kr/år


/Styrelsen