Pdf filer ansökningar etc..

Diverse informations pdf-filer att läsa.

AVTAL Medlem Båtplats
Avtal_Torkelstorp småbåtshamn.pdf (362.07KB)
AVTAL Medlem Båtplats
Avtal_Torkelstorp småbåtshamn.pdf (362.07KB)
Information
Medlemmar och hyresgäster
Information för medlemmar och hyresgäste2.pdf (320.19KB)
Information
Medlemmar och hyresgäster
Information för medlemmar och hyresgäste2.pdf (320.19KB)

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Vattenverksamhet
1 anmalan-om-vattenverksamhet.pdf (213.31KB)
Vattenverksamhet
1 anmalan-om-vattenverksamhet.pdf (213.31KB)
Beslut vattenverksamhet
2 Beslut vattenverksamhet.pdf (1.68MB)
Beslut vattenverksamhet
2 Beslut vattenverksamhet.pdf (1.68MB)


Anmälan strandskydd
3 Blankett anmälan och strandskydd.pdf (398.51KB)
Anmälan strandskydd
3 Blankett anmälan och strandskydd.pdf (398.51KB)
Ang muddring länstyrelsen
4 länstyrelsen ang muddringen.pdf (3.03MB)
Ang muddring länstyrelsen
4 länstyrelsen ang muddringen.pdf (3.03MB)
Beslut mudringen
6 beslut muddring länstyrelsen.pdf (3.03MB)
Beslut mudringen
6 beslut muddring länstyrelsen.pdf (3.03MB)